Tai-Chi

Dit omvat zo een ruim aanbod dat we helaas in één mensenleven niet alles kunnen leren.

Wij werken hier met de yang  stijl, meebepaald de yang chengfu stijl.  Geïntroduceerd en onderwezen door Yang Ch'eng-fu (1883–1936).